Telia Logo mellan rand lemonsoft mellan rand sharp mellan rand datagroup mellan rand surfnet

Historik

1982 - Ett företag blir till

Företaget grundades 1982, som ett renodlat serviceföretag. Vi fungerade i början i samarbete med Ekenäs Kontorsmaskiner, genom att fungera som deras servicepartner - därav härleds också vårt namn (Ekenäs Kontors Maskins Service) EKM Service. Vår viktigaste serviceverksamhet var Canon kopieringsmaskiner som vi då skötte i regionen.

Mästargränd med hela bilparken                 Logo 80-tal

Vi startade på Mästargränd 2 i Ekenäs.                              Logon på 80-talet

1985 - Kassa och PC kommer in i bilden

Vi avancerade snabbt från att vara endast ett serviceföretag. År 1985 började vi sälja den tidens kassasystem vilket i sin tur förde med sig utvecklingen till PC-baserade lösningar. PC:ns födelseår var ju 1981 och vi greppade den utvecklingen i ett tidigt skede. Operativsystemet hette MS-Dos 3.2 i början av vår karriär, och från Windows 3.0 kunde man ta till sig den plattformen. Med Windows 3.11 (Windows for Workgroup) började vi leverera små nätverkslösningar åt våra företagskunder.

1994 - Riktiga servers och årets företagare

I början på 90-talet hade vårt kunnande uppnått en helt ny nivå. Nu kunde vi leverera servers till storföretag. Det var Novell Netware och Windows NT - baserade Compaq oc AST servers, och som första storföretag kan nämnas tidningen Västra Nyland och MD Scand (Mc Donald´s logistikföretag). Givetvis innefattade leveranserna redan från början ett totalkoncept gällande installation och upprätthållning.

Samma år blev Ronnie Carlsson utsedd till årets företagare i Ekenäs.

Årets företagare           Logo 90-tal

Premiering av årets företagare                                          Logon på 90-talet

1995 - Vi grundar SurfNet Internet services

Detta år grundas SurfNet, i Hangö. Vi var 3 dataintresserade killar som startar denna servertjänst, Ronnie + 2 killar från Hangö. För att finansiera detta ordnade vi en lokal liten aktie emission vilket gjorde att en hel del småägare kom in i bilden, och dessa finns till stor del kvar ännu idag. Till en början var modemtjänster basen + webbhotell och mailtjänster.
Vi byggde allt baserat på en Solaris baserad server med behövliga tjänster.

Image-63       

På 2000-talet var serverparken uppe i ett 50-tal och de flesta Linuxbaserade, men också en hel del Windows servers.
SurfNet har sitt huvudsäte i Ekenäs i dagens läge med kunder i hela södra Finland.

1996 - Outsourcing av IT tjänster

Vid dessa tider började vi anlitas av olika företag för att mera eller mindre ansvara för deras IT drift. Detta är idag en mycket viktig del av vår verksamhet och ett stort antal företag anlitar oss som en IT samarbetspartner - i alla frågor. Företagen vill kunna koncentrera sig på sin verksamhet helt enkelt.

1997 - Safire Computer

Safire

Vi producerade under några år en egen PC, som vi döpte till Safire. Denna hann göras i ett 1000-tal och fanns i många Västnyländska hem och företag på den tiden. I början på 2000-talet lades denna produktion ner.

1998 - Flytt till Stinsen

2010

Våra utrymmen på Mästargränd blev på tok för trånga, och vi flyttade till en hel del större utrymmen i Stinsen, med siktet inställt på alla utvecklingsprojekt vi hade i kikaren. Här öppnade vi också en butik för ortens konsumenter och företag.

2001 - Esbo

Början på 2000-talet präglades i hög grad av vårt uppdrag i Esbo svenskspråkiga skolvärld. Vi valdes att ta fram en miljö som möjliggjorde en stegvis övergång från en renodlad Windows miljö till en Linuxbaserad plattform. Målsättningen var att få ner driftkostnaderna på underhållet av arbetsstationer och servers. Som första projekt skulle vi ta hand om Mattlidens skolcentrum, och detta lyckades mycket bra - för efter detta blev det en hel flera skolar, bla den nybyggda moderna Finnoskolan föll på vår lott. Efter 7 år i Esbo ansåg man att vi gjort väl ifrån oss och man tog själv över driften.

2005 - Hemmamarknaden greppas

Efter våra år i Esbo var det klart att vi hade en viss överkapacitet och det var mycket viktigt att satsa med nya tag på Västnyland. Detta genom att sälja in oss som systemstöd hos företagen igen samt att ta till vara "gammalt" kunnande och finslipa detta.

2005 - Kassasystem, nygammal nisch för oss

Winpos  EKM

Vi slöt avtal med de ledande aktörerna inom kassavärlden. Winpos var den viktigaste, som är en stark aktör på kassasystem i Finland (och Norden), med effektiva PC-baserade kassasystem med pekskärmar, för butikerna och restaurangerna. Point betalterminaler kom också in i bilden, som är marknadsledare på sitt område. Gällande vanliga kassamaskiner har vi fortfarande kvar Sharp som en hederlig trotjänare på det området.

2006 - Sharp Center samt Hangö

Sharp LCD                  

Vårt kunnande från kopieringsservice kombinerat med vårt starka IT-kunnande kom nu väl till pass då vi slöt avtal med Sharp angående moderna Multifunktions Printers. Vi blev ett Sharp Center vilket förpliktar ett helomfattande kunnande rörande dessa maskiner. Fort har vi avancerat till marknadsledande ställning i regionen. Förutom ett 100-tal företag som anlitar oss kan vi nämna Raseborgs stad, Hangö stad och Kimitoöns kommun som har valt oss som leverantör av dessa.

EKM Hanko

Samma år öppnade vi en butik i Hangö, som fort avancerade till den bästa IT aktören i staden.

2007 - Lemonsoft ekonomisystem

LemonValtJamyLogo

Länge var vi på jakt efter ett bra program för både oss själva och vårt kundsegment. Detta program skulle vara trevligt att använda, modernt gränssnitt och klara allt från småföretags behov upp till avancerade logistikbehov, bokföringsbyråer, kassa, projekt mm. Vi hittade efter en hel del undersökningar, och man kan nästan säga att det blev "kärlek vid första demon". Det sade klick då vi fick se helheten och hur enkelt och överskådligt det vara att få koll på hela sin verksamhet. Vår första kund blev N3M Power, de ville ha ett ekonomisystem som inkluderar projektstyrning - vilket också det är en enkel match för Lemonsoft.

Lemon user

Vi har i dagens läge levererat programmet till ett 50-tal kunder i vår region!

2010 - Datagroup

Datagroup

Det var på tiden att ansluta sig till Finlands starkaste och mesta aktiva sammanslutning inom IT produkter och - tjänster. Kedjan består av i dagens läge 55 likande företag runt landet. Genom Datagroup får vi tillgång till förmånliga gemensamma inköp samt en hel massa nyttig informationsgång och förädling av tjänster etc. All denna kunskap och nytta överför vi rakt till våra kunder.

2011 - Datahuset

EKM Ute1

Länge har vi längtat efter en mera central plats i Ekenäs. Och när det yppade sig en perfekt fastighet som vi insåg att kunde göras om för våra behov, så gjorde vi slag i saken. Huset, där en gång Alko har verkat, grundrenoverades och fastigheten döptes till DataHuset. I juni kunde vi öppna dörrarna till regionens fräschaste och ljusaste databutik med bibehållande av alla högklassiga tjänster som hittills.

EKM Inne1

Det gläder oss att vi dagligen stiftar bekanstskap med helt nya kunder som nu hittar oss, och vi redan fått erfara att flertalet av dessa har blivit nya stamkunder.

2012 - 30 år

Detta år präglades av den stora milstolpen, företaget har nu uppnått en mogen ålder på 30 år! Det firades med en hel del erbjudanden åt företag och konsumenter, samt naturligtvis med en stor fest för inbjudna.

På tjänstesidan har vi gjort stora satsningar gällande molntjänster - trenden är den att kunderna vill hyra sina program och övriga tjänster, och det har vi nu full beredskap för.

 2013 - Vi går mot molnbaserade tjänster

Moln

Detta är året då vi med beslutsamma steg trimmar vår organsiation för att erbjuda den senaste trenden, nämligen molntjänster. Vi ser till att också på denna punkt vara först i vår region. I detta skede handlar det i första hand om Microsoft 365 tjänster + Azure. Också våra Lemonsoft kunder började nu styras till SaaS tjänster.

Detta år fick vi också in en hel del nya storkunder. En lokal specialitet som är värt att omnämna; detta var året då OPTOWEST startade sin verksamhet - och vi stod för dess nätverksteknik och upprätthållning.

 2014 - Karis

Karis

Vår stora händelse detta år var att vi öppnade en butik och betjäningspunkt i Karis. Detta var ett svar på otaliga kunders önskemål från detta område. Vi gick in för att göra denna butik på samma höga nivå som de tidigare. En stor och ljus butik som syns från gatan, och som man ser dagljuset inifrån - här skall både kunder och personal trivas. Tack vare denna butik blev det också tilläggsanställning.

Utbudet och sevicen håller högsta klass, välkommen in! 

 2015

Hela personalen önskar dig all lycka i år, och hjärtligt välkommen att anlita oss!

Personalen

Uppe: Ronnie, Camilla, Risto, Peter, Simon, Tony

Nere: Bäck, Tommi, Fagge, Jocke, Rancken, Micke, Rasmus 

  

Data Group HP Partner First Gold lockup winpos Microsoft silver dlink reg partner TierLogo Premium 200 fsecure partner novell ny